Skutki podatkowe imprezy firmowej

Przedsiębiorstwo, które urządza spotkanie służbowe, pod pewnymi warunkami poniesione wydatki, może zaliczyć do kosztów podatkowych. Z kolei pracownik biorący udział w takiej imprezie nie osiąga z tego tytułu przychodu podlegającego PIT. Poznaj skutki podatkowe imprezy firmowej, tutaj dowiesz się krok po kroku jak prowadzić ewidencję księgową.