RODO Oświadczenie o ochronie danych

Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi w życie RODO (eng. GDPR, General Data Protection Regulation) nowe rozporządzenie dotyczące zbierania, przetwarzania i swobodnego przepływu danych osobowych.

W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dołożyliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. Pragniemy również przekazać poniższe informacje:

 • I. Administratorem danych osobowych jest Better Business Event Sp. z o.o., kontakt: Partyzantów 76 lok. 121-122, 80-254 Gdańsk, +48 58 343 21 60, info@bbevent.pl
 • II. Inspektor Ochrony Danych: adres: Partyzantów 76 lok. 121-122, 80-254 Gdańsk, +48 58 343 21 60, kontakt e-mailowy: iod@bbevent.pl
 • III. Udostępnienie danych ma charakter dobrowolny, a celem przetwarzania danych osobowych jest
 • a) realizacja zleceń na usługi turystyczne,
 • b) realizacja działań marketingowych
 • c) dystrybucja komunikatów
 • d) realizacja prawnych zobowiązań administratora.
 • IV. Podstawą przetwarzania danych jest uzyskana od Państwa zgoda, realizacja zawartej umowy lub prawnie uzasadniony interes Administratora.
 • V. Odbiorcami danych osobowych, którym Administrator udostępnia lub powierza dane są podmioty trzecie, w ramach kategorii odbiorców takich jak: pośrednicy i dostawcy turystyczni, linie lotnicze, sieci hotelowe, hotele, wypożyczalnie samochodów, dostawcy usług kolejowych, armatorzy, firmy świadczące usługi przewozów osobowych, towarzystwa ubezpieczeniowe, dostawcy systemów rezerwacyjnych, pośrednicy wizowi, instytucje finansowe uczestniczące w obsłudze płatności i inne niezbędne do realizacji zleceń.
 • VI. Dane osobowe zostaną przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej w tym poza Europejski Obszar Gospodarczy, jeśli wymagać tego będzie złożone zlecenie na realizację usługi turystycznej.
 • VII. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat od daty realizacji ostatniego zlecenia. Po tym terminie zostanie wykonane ich usunięcie lub anonimizacja (zaszyfrowanie uniemożliwiające identyfikację właściciela danych).
 • VIII. Właścicielowi danych przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych.
 • IX. Właścicielowi danych przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • X. Właścicielowi danych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • XI. Administrator pozyskał dane osobowe bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub od upoważnionej przez niego strony trzeciej.
 • XII. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym realizacji zlecenia na rezerwację i zakup usług turystycznych. W przypadku niepodania danych osobowych Administrator nie ma możliwości wykonania zlecenia.